flagflagflagflag

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Şirketimizin en değerli varlığının çalışanları olduğu bilinci ile:

 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında yer alan sorumluluk ve yükümlülükleri karşılamayı,
 • Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uymayı ve gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Çalışanlarımızın her kademesinde İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşması ve yayılması için gerekli etkin çalışmaları yapmayı,
 • İşletme sınırları içindeki tüm çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli çalışma alanlarını, proaktif ve yalın iş güvenliği vizyonu ile oluşturmayı,
 • Mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarını sürekli iyileştirme ve geliştirme anlayışı içerisinde daha iyi hale getirmeyi,
 • Acil durumlar karşısında, tüm çalışanlarını korumayı ve acil durumlara karşı daima hazırlıklı olmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sistematik olarak ölçmeyi ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli tüm desteği vermeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini değerlendirmeyi, tespit edilen riskleri uygun çözüm metodlar ile kaynağında engellemeyi,
 • Çalışanlarımızın iş kazası geçirmemeleri ve meslek hastalıklarına yakalanmamaları için gerekli her türlü tedbiri almayı,
 • Çalışanlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri her türlü iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenli olarak eğitim almasını sağlamayı,
 • Ilsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile İş Sağlığı ve Güvenliği çalışma grupları içinde alınan faydalı kararları uygulamayı ve ihtiyaç duyulan bütçeyi sağlamayı

taahhüt eder.