flagflagflagflag

Enerji Politikamız

                                                                ENERJİ POLİTİKAMIZ

ILSAN TEKSTİL SAN TİC.A.Ş. olarak benimsediğimiz, hizmetlerimizi; Ulusal ve Uluslararası kanun ve yönetmeliklere, bağlı bulunduğumuz mevzuatın uygulanabilir tüm hükümlerine ve Enerji Yönetim Sisteminin şartlarına bağlı kalarak ürün ve hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini esas alarak,

Enerji, hammadde ve doğal kaynaklarımızı stratejik bakış açısıyla ele alarak verimli kullanmayı,

Enerji, su, hammadde, zaman ve bilgi gibi kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı,

EnYS hedeflerinin belirlenmesi, bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli kaynakları sağlamayı ve sürekli gözden geçirerek iyileştirmeyi, amaç ve hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlarda enerji/çevre faktörlerini göz önüne almayı,

Tüm personelin EnYS sürecine katılmasını sağlamayı, takım çalışmasını ve çalışanlarının öğrenmesini geliştirmeyi, enerji verimliliği, su tasarrufu ve çevre konusunda bilinçlendirmeyi bireysel sorumluluklarını ve farkındalığını artırmayı,

Enerji verimliliğini artırmak için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturarak, bu süreç ve sistemleri gelişmiş teknolojilerle uygulamayı ve sürdürülebilirliği sağlamayı,

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak güneş enerji santralleri ile işletmelerin enerji ihtiyacını sağlamayı,

Enerji yönetim sistemini, standartlar, uygulanabilir yasal şartlar ve diğer şartların gereklilikleri doğrultusunda yönetmeyi,

Enerji Performansını sürekli iyileştirmek için, enerjinin verimli bir şekilde kullanımına yönelik, tespit edilen amaç ve hedeflere ulaşmak için, gerekli tüm bilgi ve kaynağı sağlayarak; tedarik ve tasarım süreçlerinde enerji verimliliğini göz önünde bulundurmayı,

Tedarikçilerimiz için; faaliyetlerimiz çerçevesinde enerji bakımından verimli ürün, kaynak, ekipman ve hizmetlerin tedarik edilmesi hususunda teşvik etmeyi, tedarik zinciri boyunca üretime esas malzeme bileşenlerinin taşınmasında enerji verimliliğimizi sürekli iyileştirmeyi,

taahhüt eder.