flagflagflagflag

Çevre Politikamız

Ilsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve çalışanları, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek için çevreyi ve doğal kaynakları korumayı benimsemiştir.

Bu kapsamda:

  • Çevre ile ilgili tüm yasal mevzuat ve düzenlemelere uyulmakta, enerji ve doğal kaynaklarımız daha etkin şekilde kullanılmaktadır.
  • Tüm çalışanlara çevre bilincinin arttırılması amacıyla eğitimler verilmektedir.
  • Ürün ve proseslerde çevresel etkiler dikkate alınarak kaynağında çözülmektedir.
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda çevresel zararları en aza indirecek tedbirler planlanmaktadır.
  • Resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile iş birliği sağlanarak çevre standartlarımızın yükseltilmesine çalışılmaktadır.
  • Çevre yönetim birimi ve tüm bölüm sorumluları çevre politikasına uymakta ve uygulatmaktadır.

Çevre düzenlemesi ile örnek bir kuruluş olan Ilsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. doğayla bütünleşmiş ve çevreye zarar vermeyen tarzıyla var olan isim ve saygınlığını tüm çalışanları ile
paylaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır.